Công văn số 2508/SGDĐT-CTTT hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022