TRƯỜNG  THPT BÙI HỮU NGHĨA

            Sau ngày thống nhất đất nước 30/04/1975, trường An Thôn Trang có 2 cấp học (2 và 3) được thành lập trên vị trí cùa trường vẫn hóa quân đội (khu An Thôn Trang trước ngày 30/04/1975) trong khu gia binh quân đội Sài Gòn.

            Năm học 1976 -1977: trường tách cấp 2 ra, chỉ còn trường cấp 3 An Thôn Trang, vẫn ở địa điểm cũ (hiện nay là trường THCS An Thới, đường Nguyễn Việt Dũng).

            Năm 1982 trường thành lập thêm phân hiệu An Thôn Trang ở xã Long Tuyên - TP Cần Thơ, đến năm 1985 phân hiệu này mới tách riêng thành trường cấp 3 Long Tuyền.

            Khoảng năm 1985 trường được đổi tên là trường cấp 3 Bùi Hữu Nghĩa (sau này là trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) vẫn đạt tại địa điểm cũ, cơ sở vật chất rất thiếu, diện tích nhỏ, nhưng lượng học sinh hàng năm vẫn tăng nhiều, đến năm 1991, trường cấp 3 Long Tuyển giải thể, được sát nhập vào trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.

            Đến năm học 1993 -1994 trường dời về địa điểm hiện nay, là cơ sở cũ cùa trường Bổ túc Công Nông Hậu Giang và trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Diện tích rộng rãi, số phòng học tương đối nhiều nhưng đã xuống cấp, trang thiết bị được cung cấp nhiều để đáp ứng được yêu cầu giáo dục. Năm 1992, trường cấp 2 sát nhập vào, trường có 2 cấp học. Tháng 11/1995, trường chính thức mang tên THPT Bùi Hữu Nghĩa.

            Đến tháng 6/2009 trường THPT BC Nguyễn Việt Dũng giải thể và sát nhập vào trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Các lớp cấp THCS được tách ra thành lập trường THCS An Thới, sử dụng cơ sở của trường THPT BC Nguyễn Việt Dũng.

            Tháng 10/2016, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa được Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ công nhận đạt chuẩn quốc gia.